Kirkernes Hus

Kirkernes Hus har til formål:

  • At samle og bistå menighedsrådene og Fredericia Kirkegårde i økonomiforvaltning og personaleadministration i en fællesadministration.
  • At bistå menighedsrådene i det daglige administrative arbejde og give god rådgivning under hensyn til menighedsrådenes suveræne ansvar i henhold til lovgivningen.
  • At synliggøre Folkekirkens service i forhold til medlemmerne.

Direkte link til Kirkernes Hus: www.kirkerneshus.dk

Kirkernes Hus