Bronzeportalen Alfa & Omega

Hvordan er der blevet råd til Alfa & Omega-portalen?
Christianskirken har gennem flere år opsparet 1.600.000 kr. Hovedparten er kommet fra salget af præsteboligen på Anchersvej. Desuden er der blevet optaget et lån på 2.500.000 kr., som afdrages over 5 år.

Resten, ca. 6.000.000 kr., er indsamlede eller indtjente midler. Kunstcenteret ”Du skal elske din fjende” har stået for indsamlingen af midlerne til kunstværket og desuden samarbejdet med kirken om rejse midlerne til selve portalkonstruktionen.

Desuden er der udført asfaltering på alle kirkens stier og veje og ny brolægning foran kirken. Disse opgaver har været fastsat på provstesyn, men afventede ombygningen.

Hvorfor lige Alfa & Omega?
Bjørn Nørgaard tager i sine motiv- og billedvalg udgangspunkt i skabelsen og døden. Eller i indgangen og udgangen, kunne man sige. Livets indgang (fødsel og dåb) og udgang (død og begravelse) er ganske centrale i et menneskeliv, hvad enten man er kristen, ateist eller ”en håbefuld tvivler”, som Bjørn ynder at kalde sig selv.

I portalen henviser Bjørn Nørgaard til en lang række centrale begivenheder, som kan sammenfattes i kærlighedsbudskabet. Alle gudstjenester handler om måden, vi lever på. Når vi går i kirke er det for at blive støttet i, hvordan vi forvalter livet og i særdeleshed livets store overgange.

Hvorfor lige Christianskirken?
I forrige kirkeblad stod der: ”Vi har givet os i kast med Alfa & Omega-projektet, ganske enkelt fordi det var en god ide, og fordi vi kunne.” Vi har løftet denne opgave, fordi vi mente, vi kunne skabe stor opbakning herom. Vi mente, vi kunne skabe den nødvendige finansiering. Vi var helt sikre på, at Bjørn Nørgaard kunne skabe et betydeligt kunstnerisk værk.

Indvielse
I samme kirkeblad kunne man læse, at indvielsen ville finde sted søndag den 8. december. Af flere grunde er den dato ændret til søndag den 12. januar. Man begynder udenfor våbenhuset kl. 10.00, og kl. 10.45 er der festgudstjeneste med efterfølgende reception i Christianshus. Af pladshensyn er det nødvendigt at tilmelde sig. Det kan man gøre fra og med den 10. december på en af flg. 3 måder:

  1. Man kan bruge det tilmeldingslink, der kommer frem, når man klikker her
  2. Man kan maile til Esther Jensen på esther@chrk.dk
  3. Man kan ringe/smsse til Esther Jensen på 2167 2924

Om nøglen
Alfa & Omega nøglen er designet af kunstneren Bjørn Nørgaard. Bronzenøglen består af fire græske bogstaver, der samtidig er to kristne symboler.

  • XP er de to første bogstaver i navnet Kristus på græsk
  • A er det første, og Ω det sidste bogstav i det græske alfabet. "Jeg er Alfa og Omega", siger Jesus.

Alfa & Omega er titlen på Christianskirken indgangsparti, der indvies den 12. januar 2020. Nøglen fås i forskellige modeller; alle leveres i smukke æsker: 

  • Smykkevedhæng (3,5 cm - bronze) 200 kr.
  • Smykkevedhæng (5 cm - bronze) 300 kr.
  • Ophæng (20 cm - bronze) 1.500 kr.
  • Ophæng (20 cm – bronze, patineret) 2.500 kr.

Nøglerne er til salg ved de fleste gudstjenester, koncerter og andre af kirkens arrangementer.
Derudover kan den købes ved kontakt til Esther Jensen på 2167 2924 eller esther@chrk.dk