Ombygning af våbenhus og etablering af Alfa og Omega-portalen

Fra den 20. maj 2019 lukkes kirkens hovedindgang for at ombygge våbenhuset. Ombygningen foregår frem til november.

Ved ombygningen udvides våbenhuset med 60 m². Denne plads har kirkens menighed længe savnet. I stedet for den bestående dobbeltdør bygger billedhugger Bjørn Nørgaard en samlet bronzeportal, der har to dobbeltporte og et tympanon (en frise) hen over dem begge. Både portene og tympanonet beklædes med figurative bronzerelieffer på ydersiden og blanke stålplader med inskriptioner på indersiden.

Selv om portene kom til at veje adskillige hundrede kilo, er der arbejdet så meget med konstruktionen, at selv et større barn eller et ældre menneske kan åbne en af portene manuelt. Der indbygges motorer med hydraulik, som åbner og lukker portene. Der er arbejdet meget med detaljerne for at opnå en smuk, sikker og driftssikker løsning.

Det er planen, at det samlede værk står færdigt til udgangen af 2019. Menighedsrådet håber, at Dronningen vil deltage i indvielsen.

Bjørn Nørgaard tegner tympanonet