Adventskalender

På en visionsdag i 2009 blev ideen om en adventskalender i Christianskirken født. 
Det var oplagt at tænke kirkens 24 glasmosaikker sammen med julekalendertraditionen. Det blev til konceptet om Christianskirkens adventskalender eller "17.17", som mange kalder den korte andagt i kirken.
Siden har Christianskirken inviteret til Adventskalender hvert år i december. 

Sådan foregår det:

 • Alle interesserede møder op i Christianskirken kl. 17.17.
 • Man lytter til et stykke musik.
 • Der synges en kendt advents-/julesalme.
 • En indbudt lågeåbner fortæller om lige netop den mosaik, han/hun har fået tildelt. Man ved på forhånd, hvem fortælleren er, men kender ikke mosaikken. 
 • Den salme, Holger Lissner har skrevet til den bibeltekst, mosaikken omhandler, synges.
 • Der bedes Fadervor, og dagens gå-ord læses op.
 • Man lytter til et stykke musik, hvorunder der tændes lys i de mosaikker, der er fortalt om.
 • Slut kl. 17.34!

I planlægningsudvalget sad i år:

 • Aksel Ebbesen (menigt medlem)
 • Børge Munk Povlsen (provst)
 • Inge Lisbeth Dahl (menigt medlem)
 • Per Møller Henriksen (menighedsrådsmedlem)

Adventskalender december

Ingen begivenheder fundet.