Christianskirkens historie

Christianskirken er en ung kirke, men den har ikke desto mindre gennemgået flere til- og ombygninger i årenes løb, alt efter som behovene ændrede sig.

Fredericia er anlagt som en fæstning i 1650, og så længe fæstningen bestod, måtte der ikke bygges udenfor volden. Men efter at fæstningen blev nedlagt i 1909, bredte huse og industri sig på det område, der i dag udgør Christians sogn, det vil sige den nordlige del af Fredericia by.