Visionsfolder

Klik på folderen for at downloade den

Vores mission
At udbrede evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, som hele verdens frelser!

Værdigrundlag
Udgangspunktet for Christianskirken (menighed, ansatte, menighedsråd og frivillige) er flg.:
At Gud som Far, Søn og Helligånd elsker alle mennesker.
Herudfra henter vi de kristne værdier, der kan sammenfattes i flg.:
”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind, og din næste som dig selv.” Dvs., at du skal behandle din næste, som du selv ønsker at blive behandlet - det bud, som Jesus skærper ved at tilføje:
”Du skal elske din fjende.”
Denne sætning fra Bjergprædikenen er omdrejningspunktet for kirkens kunstværk af kunstner Bjørn Nørgaard.

Frivillighed  
De frivilliges indsats er uundværlig for kirkens liv.
Det frivillige arbejde vægtes højt og udføres i gensidig tillid.
Arbejdet er hele tiden under udvikling. Der er vide rammer og højt til loftet.
Vi søger at modtage alle med åbenhed og respekt ud fra troen på, at alle mennesker er skabt i Guds billede og med stor værdi. Forskelligheden både kristeligt og menneskeligt ses med andre ord som en styrke. 

Vi har en kirke med

 • stor åbenhed over for nye tiltag
 • mange frivillige
 • velbesøgte gudstjenester og møder
 • gode fysiske rammer
 • rigt musikliv

Vision 2016-2020
Vi ser for os en kirke, som sprudler af liv og aktivitet samtidig med, at der skabes rum for stilhed og fordybelse.
Vi arbejder på, at Christianskirken er et sted, hvor forskellighed er en styrke, både i alder, i social status og med kirkeligt ståsted.
Vi ønsker, at arbejdet ved Christianskirken er tidssvarende både i forkyndelse og praksis. 


Frivilligpolitik

Klik på folderen for at downloade den

Christianskirken kan ikke fungere uden vores frivillige.
Til gudstjenester og arrangementer er frivillige en uvurderlig arbejdskraft, og de er på mange måder uundværlige.
Frivillige løser opgaver som at være kordegn og kirketjener om søndagen, praktiske opgaver i forbindelse med bespisning, går med kirkeblad og meget andet.
Når du er frivillig, har du sammen med andre frivillige og ansatte ansvar for, at de, der kommer til Christianskirken føler sig velkomne og får en god oplevelse.
Derfor lægger vi vægt på, at du som frivillig er udadvendt og glad for at deltage i kirkens aktiviteter, og at du har et godt forhold til dine medmennesker.
Forskellighed er en styrke, og vi arbejder hele tiden på det fælles mål, at Christians-kirken er en kirke for alle.

Det får du ud af at være frivillig i Christianskirken
Du får indflydelse på, hvordan Christianskirken udvikler sig.
Du får indsigt i livet i Folkekirken.
Du bliver en del af et socialt fællesskab.
Du får glæden ved at gøre en forskel for andre mennesker.
Du indbydes til den årlige frivilligfest, og ind imellem tilbydes du som frivillig forskellige kurser/foredrag.


Personalepolitik

Klik på folderen for at downloade den

Læs mere om:

 • Ansættelse
 • Arbejdstid/fritid
 • Løn
 • Alarmsystem
 • Fravær og sygdom
 • Ferie
 • Sygdom under ferie
 • Kommunikation
 • Mails
 • SMS
 • Kalender
 • Mødestruktur (ugentligt kalendermøde, kvartalsvis medarbejdermøde)
 • Ytringsfrihed/tavshedspligt
 • MUS
 • Uddannelse
 • Medarbejderrepræsentant
 • Arbejdspladsvurdering
 • Arbejdsmiljø
 • Vold, trusler, chikane, mv.
 • Mobbepolitik
 • Stresspolitik
 • Politik for rygning, alkohol og rusmidler
 • Akut- og sorgplan
 • IT og mobiltelefoner
 • Skærmbriller
 • Diæter/frihed ved rejser
 • Gratist-regler
 • Forsikring
 • Julegaver
 • Gavekasse
 • Kørsel