Visioner

I Christianskirken har menighedsråd og ansatte tilbage i 2012 arbejdet med at formulere sognets mission, værdigrundlag og visioner.

Mission

  • At udbrede evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, som hele verdens frelser.

Værdigrundlag

  • De kristne værdier er vores værdier
  • Frihed til ansvarlighed i et forpligtende fællesskab
  • Respekt for forskellighed.

Vision 2016

  • Vi ser for os en kirke, som dagligt sprudler af liv og aktivitet for alle hele livet igennem
  • Vi arbejder på, at Christianskirken er et sted, hvor forskellighed er en styrke, både i alder, i social status og med hensyn til kirkeligt ståsted
  • Vi ønsker, at Christianskirken er tidssvarende.

Klik her for at læse mere.