Trekanten øverst oppe til venstre

"Omega" eller "Altings slutning" er her vist i billeder fra Biblens sidste skrift: Johannes Åbenbaring.
Det er en vision om de sidste tider, verdens undergang, men også tilblivelsen af en ny himmel og en ny jord, hvor Gud gør alting nyt.
Og hvor han, som sidder på tronen siger: "Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden."

Trekanten øverst oppe til højre

"Alfa" eller "begyndelsen" er her øverst i billedet vist i skikkelse af Jesu mor, Maria, med barnet i sine arme, suppleret af andre Kristussymboler.
Billedet vrimler med mødre og fædre med englevinger på fra nutiden, som bærer deres hjælpeløse børn igennem nød og krig.
Nederst ses Maria, der favner den korsfæstede Jesus og de to røvere, som blev korsfæstet side om side med ham.


Klik på motivet for at læse om det (dette arbejde er webmasteren i gang med!)

Portdør nr. 1

Portdør nr. 2

Portdør nr. 3

Portdør nr. 4