Grethe Rugholm Andersen

Grethe Rugholm Andersen er en lokal billedkunstner, der står bag lerreliefferne i Christianshus.
Da værket afsløres til helligtrekonger i 1985, fortæller Grethe om værket:

At få overdraget så stor en opgave som at udsmykke Christianshus har været utroligt dejligt.
Jeg er gået til arbejde med stor glæde - og med stor ydmyghed.
Glæde fordi denne kirke er vor families kirke.
Her er børnene konfirmeret, og her søger vi hen, når vi er glade, og når vi trænger til trøst.
Og ydmyghed, fordi man som kristen har et særligt forhold til at skulle billedgøre Biblen.

Min opgave fra udsmykningsudvalget var følgende:
Jeg skulle vise styrken i Kristus - hvad kristendomme bygger på - og samtidig vise det daglige i Christianshus.
Jeg har valgt at udtrykke mig fabulerende - fortællende, så alle kan få glæde af at se på billederne.
Genkendelige motiver og dog med frit spil til fantasien.
Dåben - vandet - havet - skulle være fundamentet.
Det, vi bygger på.

Øverste halvdel af relieffet viser Kristi liv - begyndende med, at han rider ind til livet og sluttende med palmesøndag ridende ind til døden.

Styrken i Kristus viser jeg i hvert af de fire relieffer:

 1. I det første, hvor Jesus om 12-årig taler i templet
 2. I det andet, hvor han bespiser folkemængden i ørkenen med to fisk og fem brød
 3. I det tredje, hvor ham byder vandene lægge sig og minder disciplene om, at de ikke skal frygte
 4. I det fjerde - palmesøndag - ridende ind i Jerusalem, skønt han ved, at han dør der. Desuden rummer billedet korset og tornekronen, der ligger og venter. Og øverst oppe opstandelsen

Til at dele fortid og nutid har jeg valgt træet - livets træ - med grene ud til begge sider.
Hver gren ender med et lille lysegrønt blad - et lysegrønt håb.

Det daglige liv i Christianshus vises i den nederste halvdel af relieffet.

 1. Først lørdagsskolen for børnene. Livsglade og dansende. Jeg lader børnene komme med hjertet (næstekærligheden) og duen (symbolet på fred)
 2. Dernæst kommer så præsten med konfirmanderne. Belærende og givende. Som Jesus i samme billede
 3. På det tredje billede har vi så sammenkomsterne, møderne, foredragene, samværet 
 4. Og ældresammenkomsterne, hvor omsorg og hjertevarme er i centrum..

Kirkeårets forskellige farver er heri!

 • Den grønne - håbets farve
 • Den røde - kærlighedens farve
 • Violet for fastetiden
 • Den hvide viser renhed og hellighed
 • Desuden er den blå farve brugt - himlen og havets farve. Det guddommelige og i kristen kunst er det jomfru Marias farve
 • Til sidst den gyldne for at vise Jesu storhed

Jeg kan oplyse, at der er brugt 10 ruller ler á 20 kg til relieffet.
De fire billeder er monteret i jernrammer.
Jeg har været igennem 15 forglødninger (brændinger) + 15 glasurbrændinger i min ovn og til stor glæde, hver gang jeg åbnede en ovndør, uden uheld.

Tak til:

 • Andersen-Mølgaard for Chagall billeder til inspiration
 • Provst Danvad for gode råd og en dejlig "arbejds"bibel
 • Alle, der har besøgt mit værksted under arbejdet
 • Alle, der er kommet fra nær og fjern for at gøre denne stund så festlig
 • Wandy Tworek, hvis musik har fået denne aften til at "svæve"
 • Min mand, Jørn, der utrætteligt har hjulpet med det praktiske

Til slut en stor tak til Menighedsrådet for den tillid, de har vist mig ved at lade mig lave dette relief.
Måtte alle, der har deres gang i huset, have lige så megen glæde af denne udsmykning, som jeg har haft ved at skabe det.

Tak
Grethe Rugholm Andersen