Kirkens historie

11.09.1931:            
Kapel indviet.
06.09.1942:            
Kapel indviet som kirke.
1968:                     
Christianshus.
19.03.1972:            
Ny kirke. Også indsamling dengang. Pris i 1972: 3 millioner. Mange penge dengang og derfor ikke råd til stor alterudsmykning. Bent Exner lavede lysbuen (kan ses på billeder i sideskibet) og altersølvet.
1991:                     
Nye konfirmandlokaler.
1996:                     
Kontorbygning.
2003:                     
Randalsvej 8 blev købt og fik navnet C Café. Nedbrændte september 2004. Ny bygning i brug 1. gang ved reception vedr. alterprojektet 26.11.2005.
Januar 2001:           
Kirkesyn, hvor ideen fødes: Bedre alterudsmykning og løsning af modlysproblem i kirken pga. mørke i midten og vinduerne i siden.
Maj 2001:              
Nedsættelse af kunstudvalg. Et års arbejde: Flemming Frost, tegnestuen Juul & Frost er arkitekt på projektet. Lisbeth Smedegaard Andersen er kirke-kunstnerisk konsulent. Diverse ekskursioner til kunstværker m.m. Mål: Kirkekunst, stort projekt i egnet materiale, billedfortælling. Skitser fra to kunstnere. Enstemmigt valg af Bjørn Nørgaards forslag.
Maj 2002:               
Bjørn Nørgaards forslag til ny alterudsmykning vedtages i menighedsrådet.
August 2002:          
Nedsættelse af Støttekomite. Man begynder rejsning af de økonomiske midler (3,1 millioner) hos fonde og sponsorer.
Januar 2004:           
Første gang offentliggjort.
August 2004:          
Den første million kr. er nået.
November 2005:      
Igangsætning af kunstværket. Ordren afgives til Bjørn Nørgaard (90 % indsamlet).
Juni-december 2007:
Opsætning af alterudsmykningen i kirken.
30.12.2007:            
Indvielse af alterudsmykningen med deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen.
Søndag 12.01.2020:
Indvielse af nyt våbenhus og portalen Alfa & Omega.