Kirkens instrumenter

Christianskirkens hovedorgel er bygget af Th. Frobenius & Sønner i 1972.
I 2003 gennemgik instrumentet en omfattende mekanisk renovering samt en mindre klanglig omdisponering.

Orglets disposition tilgodeser et overraskende bredt spektrum af orgellitteraturen, med hovedvægt på musik fra baroktiden, men instrumentet yder også såvel tidlig musik som en betydelig del af den romantiske og nyere orgellitteratur stor retfærdighed.

Instrumentet har 36 stemmer (ca. 2.300 piber), fordelt på Rygpositiv (Rp), Hovedværk (Hv) og Svelleværk (Sv) samt Pedalværk.

Orglets oprindelige disposition er udarbejdet af kirkens daværende organist, Poul Johansen, i samarbejde med orgelbyggeren.
Den sjældent vellykkede (og uændrede) intonation er foretaget af Frimodt Pedersen. Tre nye stemmer, der blev tilføjet ved renoveringen i 2003, er intoneret af Ole Høyer.

Orglet er forsynet med setzerkombinationer (system Jens Langvad), som muliggør en hurtig og præcis styring af instrumentets klangfarver.

Kirkens fremragende rumakustik bevirker – sammen med instrumentets fornemme intonation – at orglet fremstår som særdeles velklingende. Instrumentet overbeviser i lige høj grad om sin store anvendelighed ved såvel gudstjenester og kirkelige handlinger som i koncertsammenhæng. Det karakteriseres desuden ved stor anvendelighed i forbindelse med akkompagnement af såvel solister som af kirkens drenge- og mandskor.

Orglet er forsynet med mekanisk traktur og sløjfevindlader.
Det har elektrisk registratur (4 x 256 kombinationer) og  generalcrescendo.

Kirkens kororgel er bygget af Anders Havgaard Rasmussen i 1991. Instrumentets disposition er udarbejdet af tidligere organist ved kirken, Poul Skjølstrup Larsen, og domorganist Svend Prip i samarbejde med orgelbyggeren.

Orglet er bygget til brug ved gudstjenester, hvor koret placeres nede i kirken samt til koncerter med kor og solister.

Instrumentet kan flyttes i kirken.

Orglets klanglige og spilletekniske udformning samt dets stemning, tilgodeser især orgelværker fra renæssance og barok.

Efter forbillede i baroktidens orgler er tangenterne lidt smallere og kortere end på moderne instrumenter. Ligeledes er tangenternes gang mindre, hvilket muliggør en nuanceret og velartikuleret udførelse.

Orglet er stemt mildt uligesvævende.

Orglet har mekanisk traktur og registratur samt sløjfevindlade.

Desuden råder Christianskirken over et flygel er fra Steinway & Sons, købt i 2003.